s Boudy v Modrém Dole
 

Podmínky rezervace a storna

I. Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi provozovatelem ubytovacího zařízení “Boudy v Modrém dole” a ubytovanými (dále též jen „zákazníky“) těchto ubytovacích zařízení (dále též jen „objekty“).

 

II. Smluvní vztah mezi provozovatelem ubytovacího zařízení a zákazníkem vznikne potvrzením objednávky, jež zaslal zákazník formou řádně vyplněného objednacího formuláře nebo na www.modrydul.cz a uhrazením zálohy. K uzavření ubytovací smlouvy může též dojít potvrzením e-mailové či telefonické objednávky a uhrazením zálohy. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s tímto ubytovacím řádem, cenou, platebními a storno podmínkami. Zákazník, který odeslal přihlášku, odpovídá za všechny osoby, jež jsou s ním ve skupině a jsou na základě jeho objednávky v objektu ubytovány.

 

III. Ceny jsou uvedeny v ceníku na webových stránkách www.modrydul.cz

 

IV. Čas nástupu a ukončení pobytu jsou domlouvány individuálně provozovatelem - v případě plánovaného pozdějšího příjezdu, prosíme o vyrozumění s předstihem. Ubytovatel poskytuje ložní prádlo.

 

V. Objednávka a platba

Ubytovací zařízení přijímá písemné objednávky zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře, případně e-mailem. V případě telefonické objednávky Vám obratem sdělíme, zda je Vámi požadovaný termín volný a v kladném případě Vám budeme tento termín předběžně rezervovat. Telefonickou objednávku musíte následně ještě potvrdit písemnou formou (e-mail, dopis). Následně Vám bude vystavena faktura, kterou je nutné uhradit do data splatnosti uvedeného na faktuře.

 

VI. Rezervace je závazná po zaplacení celé ceny pobytu/kurzu

Máte-li zájem o závaznou rezervaci pobytu/kurzu v delším časovém předstihu než 30 dní před začátkem kurzu/pobytu, vystaví provozovatel fakturu, kterou je potřeba zaplatit do data splatnosti. Všechny ostatní faktury je nutné zaplatit nejpozději 30 dní před začátkem pobytu. V případě nezaplacení do data splatnosti bude rezervované místo uvolněno dalšímu zájemci.

Zaplacením kurzu souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů pro účely sjednávání úrazového pojištění, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

 

VII. Zrušení rezervace

Zrušení rezervace nám oznamte co nejdříve. V případě, že se podaří zajistit na vámi objednané místo náhradníka, vrátíme vám zaplacenou zálohu po odečtení administrativních nákladů ve výši cca 5% (min. 100,- Kč) z ceny pobytu/kurzu. V ostatních případech platí následující storno podmínky.

 

VIII. Storno podmínky

V případě odstoupení zákazníka od smlouvy, lze toto učinit bez udání důvodů. Storno poplatek se počítá z výše celkové platby.Pří zrušení rezervace pobytu ze strany zájemce vrací Boudy v Modrém dole zaplacenou zálohu dle následujících podmínek.

 

Zrušení rezervace Storno z celkové ceny
Více než 30 dní před začátkem pobytu / kurzu 0%
30 až 11 dní před začátkem pobytu / kurzu 30%
10 až 5 dní před začátkem pobytu / kurzu 50%
Méně než 5 dní před začátkem pobytu / kurzu 75%

 

IX. Další podmínky

  • V případě, že zákazník ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemá nárok na jakoukoliv náhradu.
  • Ubytovací zařízení požaduje zaplacení storno poplatků i v případě závažných důvodů, pro tento účel lze sjednat individuální pojištění proti storno poplatkům a náhradu nárokovat příslušné pojišťovně.